PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ INŽENÝRING

PROTRACO s.r.o. je dopravně inženýrská firma poskytující komplexní služby. Hlavní činností je projekce dopravních opatření, návrhy objízdných tras, projekce nájezdů a sjezdů, jednání s orgány státní správy a realizace dopravních opatření. Služby poskytuje pro všechny typy pozemních komunikací. PROTRACO s.r.o. je partnerem významných stavebních a projekčních firem. Mezi státní organizace s kterými úzce spolupracuje patří Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR , Krajské úřady a další. Realizuje významné dopravně inženýrské projekty po celé České republice.


PORTFOLIO SLUŽEB


 • PROJEKTY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ (DIO, DIR), ROZHLEDOVÉ POMĚRY, VLEČNÉ KŘIVKY
 • PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DPS, DSP, RDS)
 • KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (DI-PČR, KÚ, MINISTERSTVO DOPRAVY, MÚ, ŘSD, SÚS)
 • DÁLNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE, SILNICE I. - III. tř.
 • ČÁSTEČNÉ UZÁVĚRY, OBJÍZDNÉ TRASY, ÚPLNÉ UZÁVĚRY
 • PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM
 • VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (BARVA, PLAST, STRUKTURA)
 • MĚŘENÍ RETROREFLEXE VDZ
 • TECHNOLOGIE Peel Jet (EKOLOGICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VODOROVNÉHO DZ, ZLEPŠENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVKY)
 • TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 • SVODIDLA A ZÁBRADELNÍ SYSTÉMY
 • ODBORNÉ KONZULTACE

PREZENTACE

PROTRACO s.r.o.

OBLAST PŮSOBENÍ

PROTRACO s.r.o. © 2019 All rights reserved