PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Realizace dopravně-inženýrských opatření (DIO) představuje pro investora nebo zadavatele řadu administrativních a odborných činností, od přípravy přes projekční činnost, až po vydání potřebných stanovisek, stanovení a rozhodnutí. Na základě dlouholetých zkušeností v tomto oboru, nabízíme pomoc při řešení Vašich stavebních projektů. Garantujeme kvalitu našich služeb a korektní jednání.


PORTFOLIO SLUŽEB


 • PROJEKTY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ (DIO, DIR)
 • PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DPS, DSP, RDS)
 • KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (DI-PČR, KÚ, MINISTERSTVO DOPRAVY, MÚ, ŘSD, SÚS)
 • DÁLNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE, SILNICE I. - III. tř.
 • ČÁSTEČNÉ UZÁVĚRY, OBJÍZDNÉ TRASY, ÚPLNÉ UZÁVĚRY
 • PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM
 • VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (BARVA, PLAST, STRUKTURA)
 • MĚŘENÍ RETROREFLEXE VDZ
 • TECHNOLOGIE Peel Jet (EKOLOGICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VODOROVNÉHO DZ, ZLEPŠENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVKY)
 • TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 • SVODIDLA A ZÁBRADELNÍ SYSTÉMY
 • ODBORNÉ KONZULTACE

PREZENTACE

PROTRACO s.r.o.

OBLAST PŮSOBENÍ

PROTRACO s.r.o. © 2017 All rights reserved

Designed by Freepik from Flaticon