PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ INŽENÝRING

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PROTRACO s.r.o. je dopravně inženýrská společnost poskytující komplexní služby. Naší hlavní činností je projekce dopravních opatření, návrhy objízdných tras, projekce nájezdů a sjezdů, jednání s orgány státní správy a realizace dopravních opatření. Služby poskytujeme pro všechny typy pozemních komunikací. Jsme partnerem významných stavebních a projekčních společností. Mezi státní organizace s kterými úzce spolupracujeme patří Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR , Krajské úřady a další. Realizujeme významné dopravně inženýrské projekty po celé České republice.

PORTFOLIO SLUŽEB

 • PROJEKTY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ (DIO, DIR), ROZHLEDOVÉ POMĚRY, VLEČNÉ KŘIVKY

 • PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA (DPS, DSP, RDS)

 • KOMPLEXNÍ PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (DI-PČR, KÚ, MINISTERSTVO DOPRAVY, MÚ, ŘSD, SÚS)

 • DÁLNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE, RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE, SILNICE I. - III. tř.

 • ČÁSTEČNÉ UZÁVĚRY, OBJÍZDNÉ TRASY, ÚPLNÉ UZÁVĚRY

 • PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PRONÁJEM

 • VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (BARVA, PLAST, STRUKTURA,FÓLIE)

 • MĚŘENÍ RETROREFLEXE VDZ

 • TECHNOLOGIE Peel Jet (EKOLOGICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VODOROVNÉHO DZ, ZLEPŠENÍ PROTISMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVKY)

 • TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

 • SVODIDLA A ZÁBRADELNÍ SYSTÉMY

 • ODBORNÉ KONZULTACE

PROTRACO s.r.o. © 2020 All rights reserved