PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

+420 702 119 193

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

více než 20 let zkušeností

Jsme dopravně inženýrská společnost poskytující komplexní služby. 

Projektujeme a projednáváme dopravně inženýrská opatření DIO pro všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství například pro plynárenskou síť a elektroenergetiku.


POTŘEBUJI

projekt DIO, dálnice D6

Dálnice, rychlostní komunikace, silnice I.-III. tř., místní komunikace, částečné uzávěry, úplné uzávěry, objízdné trasy, nájezdy, sjezdy, připojení na MK.

projednání DIO s PČR-DI

Projednání dopravních opatření s příslušným dopravním inspektorátem PČR.

projednání DIO s orgány státní správy

Zvláštní užívání, přechodná úprava provozu, stanovení dopravního značení, SÚS, MD ČR, MV ČR, ŘSD ČR, KÚ.

pronájem přechodného značení

Pronájem DZ, světelné signalizační zařízení, servis.

montáž trvalého značení D6

Dodávka a montáž trvalého dopravního značení a zařízení.

vodorovné značení

Barva, plast, struktura, pokládka fólie, odstranění VDZ, měření reflexivity.

montáž svodidel

Dodávka a montáž svodidel a zábradelních systémů.

konzultace, kontaktní formulář

Poradenství, optimalizace nákladů, rychlé jednání.

recenze