PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Projekt: Porcelánka THUN 1794 a.s. - Nová Role "DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ SYSTÉM _ D6 - II/209"

 • Investor: THUN 1794 a.s.

 • Zhotovitel: PROTRACO s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Instalace DZ : MIDOS Cheb, s.r.o.

Projekt: Neodkladná opatření na silnicích I.tříd Ústeckého kraje

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Praha

 • Vyhotovení dopravních opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

Projekt: R7 Louny, zkapacitnění obchvatu - I.ETAPA

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - HERKUL, a.s.

 • PROTRACO s.r.o - generální dodavatel projektů (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: FRÉZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍCH DRÁŽEK, D6, km 139, 982 – 140, 348 vlevo

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Horní Slavkov (SO), p. č. 2076/7, TR, kNN

 • Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

 • Zhotovitel: E PLUS spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Reko VTL DN 150 Teplárna - Zdebořice

 • Investor: GasNet, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: ODSTRANĚNÍ GRAFFITI - dálnice D7

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Dálnice D8, PHS Úžice, EXIT 9

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Praha

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Reko MS Plzeň - Janáčkova I. etapa

 • Investor: GridServices, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s orgány státní správy

Projekt: Oprava povrchu III-2209 Nové Hamry-Horní Blatná

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

Projekt: Diagnostický průzkum Chebského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech

 • Investor: Magistrát města Karlovy Vary

 • Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Revize DZ na silnicích I. tříd oblast Karlovarská / 2019

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení projektové dokumentace (DIO), včetně videopasportů

Projekt: SNESENÍ LÁVKY NA DÁLNICI D5 v km 21,465, Králův Dvůr

 • Investor: Králův Dvůr

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Severozápad

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D7_I/27 oprava vozovky a OK - Velemyšleves

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: HERKUL, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/27 Most, (Souš), most ev. č. 27-027.1 ,,Uzavírka mostu v havarijním stavu”

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: Bögl a Krýsl, k.s.

 • Vyhotovení a realizace dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Karlovy Vary - "I/20_DEMOLICE DOUBSKÉHO MOSTU"

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: WALDSASSEN _ TRVALÉ DZ IP22 _ D6

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D6 – Nové Sedlo, trvalé svislé DZ A 1a + IP 5, A1b + IP 5

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D3, "Tábor - Soběslav"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/8, "Sanace svahu"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Realizace dopravních opatření

Projekt: TV Lipence-Praha

 • Investor: Město Praha

 • Zhotovitel: GEOSAN, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu"

 • Investor: Správa železniční dopravní cesty, Státní organizace

 • Zhotovitel: EDIKT, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: I/13, "Oprava železničního mostu, ev. č. 13-043.1"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/15, "Vodorovné dopravní značení (měření reflexivity)"

 • Investor: Soukromá společnost

 • Vodorovné dopravní značení (měření reflexivity)

Projekt: CAR SPA-K. Vary, "Elektrická dobíjecí stanice"

 • Investor: Soukromá společnost

 • Zhotovitel: TIMA, s.r.o

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR

Projekt: I/21, MÚ-Františkovy Lázně, "Propustky, Svodidla"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Realizace dopravních opatření

Projekt: I/63, "Oprava odvodnění silnice"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR, realizace dopravních opatření

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu, ev. č. 20-028b"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Liběšice, "Oprava silnic III/2572, III/25314"

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: II/150, "Bystřice pod Hostýnem"

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic

 • Zhotovitel: BERGER BOHEMIA, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: Teplice, "Modernizace vysílače Vodafone"

 • Investor: Vodafone Czech Republic, a.s.

 • Zhotovitel: Suntel Group, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: RAPL II.

 • Investor: Česká televize, Kavčí hory

 • Zhotovitel: Česká televize, Kavčí hory

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO
recenze