PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

realizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, vodorovné DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZrealizace DIO, pronájem DZ

Projekt: Porcelánka THUN 1794 a.s. - Nová Role "DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ SYSTÉM _ D6 - II/209"

 • Investor: THUN 1794 a.s.

 • Zhotovitel: PROTRACO s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Instalace DZ : MIDOS Cheb, s.r.o.

Projekt: Neodkladná opatření na silnicích I.tříd Ústeckého kraje

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Praha

 • Vyhotovení dopravních opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

Projekt: R7 Louny, zkapacitnění obchvatu - I.ETAPA

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - HERKUL, a.s.

 • PROTRACO s.r.o - generální dodavatel projektů (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: FRÉZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍCH DRÁŽEK, D6, km 139, 982 – 140, 348 vlevo

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Horní Slavkov (SO), p. č. 2076/7, TR, kNN

 • Investor: ČEZ Distribuce, a.s.

 • Zhotovitel: E PLUS spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Reko VTL DN 150 Teplárna - Zdebořice

 • Investor: GasNet, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: ODSTRANĚNÍ GRAFFITI - dálnice D7

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Dálnice D8, PHS Úžice, EXIT 9

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Praha

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Reko MS Plzeň - Janáčkova I. etapa

 • Investor: GridServices, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s orgány státní správy

Projekt: Oprava povrchu III-2209 Nové Hamry-Horní Blatná

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

 • Zhotovitel: Raeder & Falge s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

 • Realizace DIO

Projekt: Diagnostický průzkum Chebského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech

 • Investor: Magistrát města Karlovy Vary

 • Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Revize DZ na silnicích I. tříd oblast Karlovarská / 2019

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení projektové dokumentace (DIO), včetně videopasportů

Projekt: SNESENÍ LÁVKY NA DÁLNICI D5 v km 21,465, Králův Dvůr

 • Investor: Králův Dvůr

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s. - Závod Severozápad

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D7_I/27 oprava vozovky a OK - Velemyšleves

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: HERKUL, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/27 Most, (Souš), most ev. č. 27-027.1 ,,Uzavírka mostu v havarijním stavu”

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: Bögl a Krýsl, k.s.

 • Vyhotovení a realizace dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: Karlovy Vary - "I/20_DEMOLICE DOUBSKÉHO MOSTU"

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: WALDSASSEN _ TRVALÉ DZ IP22 _ D6

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D6 – Nové Sedlo, trvalé svislé DZ A 1a + IP 5, A1b + IP 5

 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

Projekt: D3, "Tábor - Soběslav"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/8, "Sanace svahu"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Realizace dopravních opatření

Projekt: TV Lipence-Praha

 • Investor: Město Praha

 • Zhotovitel: GEOSAN, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu"

 • Investor: Správa železniční dopravní cesty, Státní organizace

 • Zhotovitel: EDIKT, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: I/13, "Oprava železničního mostu, ev. č. 13-043.1"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/15, "Vodorovné dopravní značení (měření reflexivity)"

 • Investor: Soukromá společnost

 • Vodorovné dopravní značení (měření reflexivity)

Projekt: CAR SPA-K. Vary, "Elektrická dobíjecí stanice"

 • Investor: Soukromá společnost

 • Zhotovitel: TIMA, s.r.o

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR

Projekt: I/21, MÚ-Františkovy Lázně, "Propustky, Svodidla"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Realizace dopravních opatření

Projekt: I/63, "Oprava odvodnění silnice"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: LIZDROJ, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně projednání s DI-PČR, realizace dopravních opatření

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu, ev. č. 20-028b"

 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 • Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Liběšice, "Oprava silnic III/2572, III/25314"

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic

 • Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: II/150, "Bystřice pod Hostýnem"

 • Investor: Krajská správa a údržba silnic

 • Zhotovitel: BERGER BOHEMIA, a.s.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: Teplice, "Modernizace vysílače Vodafone"

 • Investor: Vodafone Czech Republic, a.s.

 • Zhotovitel: Suntel Group, s.r.o.

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

Projekt: RAPL II.

 • Investor: Česká televize, Kavčí hory

 • Zhotovitel: Česká televize, Kavčí hory

 • Vyhotovení dopravního opatření (DIO), včetně kompletního projednání s orgány státní správy, realizace dopravních opatření

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO
recenze