PROTRACO s.r.o.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

+420 702 119 193

Projekt: Porcelánka THUN 1794 a.s. - Nová Role "DOPRAVNĚ INFORMAČNÍ SYSTÉM _ D6 - II/209"

Projekt: Neodkladná opatření na silnicích I.tříd Ústeckého kraje

Projekt: R7 Louny, zkapacitnění obchvatu - I.ETAPA

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: FRÉZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍCH DRÁŽEK, D6, km 139, 982 – 140, 348 vlevo

Projekt: Horní Slavkov (SO), p. č. 2076/7, TR, kNN

Projekt: Reko VTL DN 150 Teplárna - Zdebořice

Projekt: ODSTRANĚNÍ GRAFFITI - dálnice D7

Projekt: Dálnice D8, PHS Úžice, EXIT 9 

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Reko MS Plzeň - Janáčkova I. etapa

Projekt: Oprava povrchu III-2209 Nové Hamry-Horní Blatná

Projekt: Diagnostický průzkum Chebského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech

Projekt: Revize DZ na silnicích I. tříd oblast Karlovarská / 2019

Projekt: SNESENÍ LÁVKY NA DÁLNICI D5 v km 21,465, Králův Dvůr 

Projekt: D7_I/27 oprava vozovky a OK - Velemyšleves 

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/27 Most, (Souš), most ev. č. 27-027.1 ,,Uzavírka mostu v havarijním stavu”

Projekt: Karlovy Vary - "I/20_DEMOLICE DOUBSKÉHO MOSTU"

Projekt: WALDSASSEN _ TRVALÉ DZ IP22 _ D6

Projekt: D6 – Nové Sedlo, trvalé svislé DZ A 1a + IP 5, A1b + IP 5

Projekt: D3, "Tábor - Soběslav"

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/8, "Sanace svahu"

Projekt: TV Lipence-Praha

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu"

Projekt: I/13, "Oprava železničního mostu, ev. č. 13-043.1"

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: I/15, "Vodorovné dopravní značení (měření reflexivity)"

Projekt: CAR SPA-K. Vary, "Elektrická dobíjecí stanice"

Projekt: I/21, MÚ-Františkovy Lázně, "Propustky, Svodidla"

Projekt: I/63, "Oprava odvodnění silnice"

Projekt: I/20, "Oprava železničního mostu, ev. č. 20-028b"

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO

Projekt: Liběšice, "Oprava silnic III/2572, III/25314"

Projekt: II/150, "Bystřice pod Hostýnem"

Projekt: Teplice, "Modernizace vysílače Vodafone"

Projekt: RAPL II.

dopravní značení, projekce DIO, předprojektová příprava, pronájem dopravního značení, prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, měření reflexivity, svodidla, projednání DIO, projednání s orgány státní správy, poradenská činnost, realizace DIO, dopravní značky,rozhledové poměry, vlečné křivky, montáž dopravního značení, vyhotovení DIO
recenze