ŽÁDOSTI - SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Jak mohu získat rozhodnutí pro 

Stavební práce? 

Umístění inženýrských sítí? 

Vyhrazené parkovací stání? 

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci?

Úplnou uzavírku komunikace?

Zábor veřejného prostranství?

Administrativní proces pro získání všech potřebných rozhodnutí pro stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. není jednoduchý. Komunikace je možné takovým způsobem užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad. 

Na základě plné moci vše projednáme za Vás - DIO, DIR na klíč.

Mezi přílohy které je potřeba k žádostem pro silniční správní úřad doložit patří především :

To ještě není vše...

Upozornění týkající se správních poplatků za vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace, užití silnice a silničního pomocného pozemku.

Dle § 2 zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších novel, položky sazebníku č. 36 písm. a), podléhá vydání předmětného rozhodnutí správnímu poplatku jehož výše je závislá na délce trvání zvláštního užívání silnice a činí: do 10ti dnů 100,- Kč, do 6ti měsíců 500 Kč, nad 6 měsíců 1.000,- Kč

Svěřte se do rukou profesionálů a ušetříte svůj čas, peníze a starosti. 

Projekční a administrativní činnost provádíme za rozumné ceny neboť maximálně využíváme moderní digitální technologie. 

Chcete aby se Vaše dopravní stavba nebo projekt realizoval v požadovaném termínu? je potřeba začít s projekčně administrativní činností co nejdříve, ideálně 50 - 60 dní před požadovaným začátkem prací. Například vydání stanoviska dopravního inspektorátu policie ČR k projektové dokumentaci DIO trvá 25 - 30 dní, vydání rozhodnutí silničního správního úřadu trvá 20-30 dní. Zkompletování a zajištění požadovaných příloh pro silniční správní úřad vyžaduje také určitý čas. S uvedenými termíny je potřeba počítat. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti projekce a dopravní administrativy, umíme celý proces optimalizovat a zajistit potřebná rozhodnutí v co nejkratším možném termínu. Umíme se silničně správními úřady operativně komunikovat a dodat jim veškeré podklady které jsou nutné k vydání rozhodnutí. Předpokladem je operativní součinnost s objednatelem.

Čím dříve → tím lépe

Další informace se dozvíte ZDE (zdroj Ministerstvo dopravy ČR)

Pokud potřebujete řešit uzavírky a omezení na dálnici nebo rychlostní komunikaci pokračujte   ZDE

recenze