DIO - DIR DÁLNICE 


DIO dálnice

Projektujeme dopravní opatření pro dálnice a rychlostní komunikace v souladu s PPK. 

Obraťte se na nás, zajistíme veškerá potřebná povolení. 

Cena za projekt DIO a zajištění DIR se sjednává individuálně.

Zajistíme DIR - zorganizujeme Uzavírkovou komisi s ŘSD ČR

Standardní postup a časová náročnost

ŘSD ČR požaduje zpravidla tento postup Časová náročnost 


(Termín může být i kratší , rozhodující je rozsah  dopravního omezení.)


Objednatel dodá plnou moc a předběžný harmonogram prací (HMG). Harmonogram prací je možné operativně přizpůsobit v

závislosti na postupu řízení.


Cenovou nabídku na zajištění realizace DIO jsme schopni vyhotovit až budeme ve fázi "bod 5".


Uzavírkové komise organizujeme pomocí videokonferencí.

recenze