DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ROZHODNUTÍ

DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí 

Proces, při kterém se vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné dopravní situace na pozemních komunikacích. Zajistíme dopravně inženýrské rozhodnutí v co nekratším termínu.

recenze