ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE 


ÚZ - Úplná uzávírka komunikace, objízdná trasa

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.  

recenze