PŘIPOJENÍ NÁJEZDU, SJEZDU NA KOMUNIKACI 


Připojení nájezdu, sjezdu na komunikaci

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu a nájezdu). Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení.

Potřebujete pomoc s připojením pozemku na komunikaci?

Obraťte se na nás, vyhotovíme projektovou dokumentaci a zajistíme potřebná povolení.

recenze