ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY - VLEČNÉ KŘIVKY

Rozhledové trojúhelníky

Pomocí rozhledových trojúhelníků se prokazuje, že zřizovaný samostatný sjezd splňuje podmínky pro bezpečný rozhled. Požadavek na délku odvěsny rozhledového trojúhelníku je dán normovými hodnotami v závislosti na nejvyšší povolené rychlosti na přilehlé komunikaci.

Vlečné křivky

Vlečná křivka je plocha ohraničená obalovými křivkami, které vyplývají ze směrodatného vnějšího obrysu vozidla a polohy náprav. Vlečné křivky se využívají pro posouzení průjezdu směrodatného vozidla křižovatkami, parkovišti, kolem dopravních ostrůvků apod.

recenze