UZAVÍRKY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Zde Vás budeme informovat o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních, pro které jsme vyhotovili projektovou dokumentaci DIO a projednali potřebná povolení DIR s orgány státní správy. Zároveň u některých staveb zajišťujeme  realizaci DIO a pronájem dopravního značení.

recenze