Ústí nad Labem – Hostovice, ul.Hospodářská –kabelizace NN

Demontáž nadzemního vedení, pokládka zemního vedení – výkopy, překopy, protlaky

Dotčené komunikace: sil. č. III/25839, č. III/25837, ul. Sousedská, Hospodářská, Sokratova, Ke Kováři,

p.p.č. 347, 194 v k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem.


Provádění prací (duben - červen 2023)

Pro stavbu dodáváme a zajišťujeme tyto služby

recenze