Kadaň R100, Pokládka sítě elektronických komunikací.

Kadaň R100, Pokládka sítě elektronických komunikací.

Termín:  24.11.2023 - 16.12.2023


Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se dotkne  ul. Chomutovská, Golovinova, Husova, Na Podlesí a Jana Roháče v Kadani z důvodu stavebních - výkopových prací za účelem pokládky sítě elektronických komunikací v rámci akce vedené pod názvem „Kadaň R100, Pokládka sítě elektronických komunikací“ ve dnech od 24.11.2023 do 16.12.2023, přičemž práce budou rozděleny do 13 etap.

Pro stavbu dodáváme a zajišťujeme tyto služby

recenze