Most ev. č. M-9 - Chebský most III. přes silnici I/6 v K. Varech, opatření před generální opravou.

V pondělí 18. března bude v Karlových Varech zahájena rozsáhlá oprava Chebského mostu III, tedy přemostění průtahu městem. Práce budou probíhat za provozu, vždy v jednom jízdním pruhu tak, aby byla zachována obousměrná průjezdnost úseku. Dočasně zde bude snížena nejvyšší povolená rychlost. Chodcům bude vždy k dispozici jeden z chodníků. Termín dokončení byl stanoven na 30. srpna letošního roku. 

„Smyslem důkladné opravy přemostění průtahu městem je dostat jej do patřičné technické kondice a připravit tento úsek na dopravní zátěž spojenou s chystanou rekonstrukcí historické části Chebského mostu, kterou zatím připravujeme po stránce projektové a administrativní. Oprava Chebského mostu III potrvá do konce srpna, což je kompromisní řešení vzhledem k tomu, že jsme chtěli v maximální možné míře zachovat provoz,“ vysvětluje radní pro dopravu Petr Bursík. 

Součástí oprav bude bourání současných říms a výstavba nových, kompletní obnova povrchů vozovky i chodníků, oprava dilatací, repase zábradlí a podobně. Zhotovitelem je společnost Strabag Silnice a.s., náklady činí 14,8 milionu korun bez DPH. 

Zdroj: Chebský deník 

Pro stavbu dodáváme a zajišťujeme tyto služby

recenze