Obnova povrchu vozovky, I/6, most Tesco, Karlovy Vary 

Obnova povrchu vozovky, I/6, most Tesco, Karlovy Vary - Velkoplošné výspravy silnice

Termín: 25.09. - 22.10.2023


V první etapě bude provedena obnova povrchu na jízdním pásu ve směru Karlovy

Vary – Cheb v km 128,940 – 129,825 vpravo. Dva jízdní pruhy ve směru Karlovy Vary -

Cheb budou v km 128,500 převedeny na protisměrný jízdní pás. Pravý jízdní pruh bude mít

šíři 4,25 m (měřeno od kraje zpevnění), levý jízdní pruh pak 3,0 m (s šířkovým omezením

2,2 m). Zpět bude provoz převeden v km 130,600. Ve směru Cheb - Karlovy Vary bude

provoz v km 131,073 sveden do pravého jízdního pruhu a dále bude veden jeden jízdní pruh

o šíři 3,5 m. Sjezd ze silnice II/222 ve směru na Karlovy Vary bude řešen tzv. “NA STOP“,

sjezd ze silnice II/222 ve směru na Cheb bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po silnici

II/222 a dále Počernickou ulicí. Připojovací pruh ze silnice I/20 ve směru na Karlovy Vary

bude zkrácen na 70,0 m. Rychlost bude v obou směrech snížena na 80 km/h.Ve druhé etapě bude provedena obnova povrchu na jízdním pásu ve směru Cheb –

Karlovy Vary v km 129,825 - 128,940 vlevo. Dva jízdní pruhy ve směru Cheb – Karlovy

Vary budou v km 130,600 převedeny na protisměrný jízdní pás. Pravý jízdní pruh bude mít

šíři 4,25 m (měřeno od kraje zpevnění), levý jízdní pruh pak 3,0 m (s šířkovým omezením

2,2 m). Zpět bude provoz převeden v km 128,500. Ve směru Karlovy Vary - Cheb bude

provoz v km 128,335 sveden do pravého jízdního pruhu a dále bude veden jeden jízdní pruh

o šíři 3,5 m. Sjezd ze silnice II/222 ve směru na Cheb bude řešen tzv. “NA STOP“, sjezd

ze silnice I/6 na silnici II/222 bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena dále po silnici I/6

ve směru na Karlovy Vary a po té Počernickou ulicí. Připojovací pruh ze silnice I/20 ve směru

na Karlovy Vary bude zkrácen na 80,0 m. Rychlost bude v obou směrech snížena na 80 km/h.

Dopravu ve Varech na závěr prázdnin ještě víc komplikují opravy průtahu

Zdroj: https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/stavby-komunikace-opravy-prutah-karlovy-vary-doprava.A230822_744973_vary-zpravy_melu

Pro stavbu dodáváme a zajišťujeme tyto služby

recenze